Elektromotori sa kočnicom

Trofazni elektromotori sa A.C. ili D.C. kočnicom

Osnovne karakteristike:
zaštita IP 54, izolaciona klasa F, stalan rad S1, napajanje kočnice jednosmernom strujom (D.C.) i naizmeničnom (A.C.), elektromagnetna kočnica, velika brzina kočenja, moguć rad sa frekventnim regulatorom.